Arkivplan - Elverum kommune

Bakgrunn og formål med arkivplanen

I henhold til forskrift om offentlege arkiv av 01.01.1999, § 2.2, er alle offentlige organ pålagt å ha en arkivplan. Denne skal vise hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert, samt vise hvilke instrukser, regler, planer m.v. som er gjeldende for arkivarbeidet. Arkivlova sier videre at arkivet skal vere ordnet og inrettet slik at dokumentene er trygget som informasjonskilder for både samtid og ettertid.

Arkivplanen i Elverum kommune skal kvalitetssikre den interne arkivforvaltningen og holde oversikt over hvordan arkivet i kommunen er oppbygd, samt vise innhold og fysisk plassering av arkivene. Den gir bindende retningslinjer for håndtering av informasjon og dokumentasjon, og skal være et planleggings- og styringsredskap for arkivarbeidet.