Utskriftsvennlig versjon

Periodiske arkivrutiner

Etter arkivforskriften § 2-4 siste ledd skal sakarkivet fra avsluttede journalperioder og andre arkivserier som ikke lenger i bruk, skilles ut fra dagligarkivet og plasseres i bortsettingsarkiv. Dette både for å skape bedre plass i det daglige arkivet ved å sette bort arkivmateriale som er mindre aktuele, samt for å sikre gjenfinning ved større endringer i administrativ organisering, arkivorganisering eller ved skifte av journalsystem. og Man har to typer skille; mykt og skarpt periodeskille.

Laster...