Arkivdepot

Elverum kommune har ingen oppbevaringsmuligheter for fjernarkiv. Vi har aktivt arkiv/daglig arkiv, som blir levert direkte til IKA Opplandene (IKAO) for deponering når arkivmaterialet ikke lenger er en del av det daglige arkivet. Reglene for bortsetting er uansett viktig å utføre kontinuerlig, for å unngå behov for ekstra ressurser ved avleveringen. 

Arkivskaper er ansvarlig for sitt arkiv, fra arkivdanning til avlevering. Arkiv- dokumentasjonssenteret skal bidra med veiledning rundt ordning og pakking når arkivmaterialet skal avleveres hos IKA Opplandene (IKAO). Når materialet er levert til IKAO har de ansvar for å reordne og katalogisere arkivmaterialet de har mottatt.  

Laster...