Arkivdepot

Ved avlevering til depot merkes de enkelte arkivstykkene med navn på arkivskaper, innhold i arkivstykket, samt tidsrom arkivmaterialet omfatter.

Laster...