Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

I følge arkivforskriften § 5-1 skal arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv) og arkiv etter organ som er nedlagt eller har avsluttet virksomheten (avsluttet arkiv) avleveres til arkivdepot. Kommuner og fylkeskommuner skal opprette egne ordninger for arkivdepot. Formålet med å avlevere arkiv til arkivdepot er at de skal bevares og gjøres tilgjengelig for ettertiden. For å oppnå dette må materialet være ordnet og listeført (registrert og beskrevet) slik at det er mulig å finne fram i materialet. Man bør ordne og listeføre materialet fortløpende for å unngå at uordnet materiale blir liggende utilgjengelig over lengre tid, samt for å unngå behov for store ressurser til ordningsarbeid til arkivdepot. De generelle kravene til arkivmateriale som skal avleveres fra offentlige organer, er fastsatt i arkivforskriften § 5-4. Disse kravene faller sammen med krav for bortsetting etter arkivforskriften § 3-14. Det er derfor hensiktsmessig for arkivskaper å utføre kravene for bortsetting, da de vanligvis blir gjort gjeldende ved avlevering.

Laster...