Utskriftsvennlig versjon

Bevaring og kassasjon

Bevaring og kassasjon er hjemlet i arkivforskrifta kapittel III C. § 3-18 og § 3-19. Arkivavgrensing omfatter arkivmateriale som ikke er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon. Kassasjon omfatter at arkivmateriale som har vært gjenstand for saksbehandling eller har hatt verdi som dokumentasjon, blir tatt ut av arkivet og slettet eller destruert. Bevaring omfatter at arkivmateriale blir oppbevart for fremtiden og avlevert til arkivdepot, som for vår del blir IKA Opplandene. Materiale som kommer inn under bevaring, kan ikke kasseres uten samtykke frå Riksarkivaren, jamfør arkivlova § 9.

IKA Opplandene har i oktober 2017 sendt ut en høringsrunde med Forslag til en felles bevarings- og kassasjonsplan til sine samarbeidskommuner. Høringsfristen er satt til 1.desember 2017. Grunnet dette har vi ikke utarbeidet en egen bevarings- og kassasjonsplan, utenom å følge øvrig lovverk.

Laster...