Utskriftsvennlig versjon

Utvikling og planer fremover

Som mål for arkivmaterialet har vi følgende:     

  • Periodisering hvert 4. år
  • Kontinuerlig oppfølging i dagarkiver der vi selekterer det som ikke lenger kan karakteriseres som dagarkiv, slik at dette kan overføres til IKA Opplandene.
  • Følge opp oppgraderinger av WebSak.
  • Flere digitale søknader i søknadssenteret.
  • Flere maler saksbehandlere kan benytte
  • Kontinuerlig oppdatering ved endring av rutiner, samt oppdatering av standardtekster til bruk i dokumenter i WebSak.

Strategi for lagring av elektronisk arkiv

Sak- og arkivsystemet: Elverum kommune bruker idag Acos Websak 7. Websak er Noark godkjent og oppfyller gitte krav i Arkivforskrifta § 11 og Riksarkivarens forskrift § 3-1 punkt 3.

Fagsystemer på lukket nett: Vi kjører i dag fagsystemer fra blant annet Socio og Visma, og vil etter hvert fase inn ”Visma Samhandling” Visma skriver: Vår arkivløsning oppfyller Noark5-standarden, og gir dere et godkjent arkiv. Saksbehandlingen skjer i fagsystemene som i dag, og personsensitive opplysninger arkiveres på en sikker måte. Dermed oppfylles myndighetskrav i henhold til arkivering og avlevering, samt til håndtering av personsensitiv informasjon.

Pr. i dag er fagsystemer på lukket nett papirbasert.

Fagsystemer på åpent nett: Elverum kommune skal ta jevnlige uttrekk av de elektroniske systemene (herunder WebSak) hvert 4. år. Dette avleveres IKA Opplandene.

Plan for utføring av periodisering og uttrekk

Periode

Ansvarlig

Tidspunkt for utføring

Tidspunkt for ferdigstilling

Merknad

2006-2010

 

Første kvartal 2019

Desember 2019

 

2011-2014

 

Første kvartal 2019

Desember 2019

 

2015-2018

 

Andre kvartal 2019

Desember 2019

 

Laster...