Utskriftsvennlig versjon

Verdigrunnlag

"Vi i Elverum kommune vil møte alle med Åpenhet, Ærlighet og Respekt"

Medium_dameivannfall2%20(Small)

Verdigrunnlaget representerer et viktig signal om hvilken etisk plattform kommunen skal bygge på, og hvilke etiske grunnholdninger vi ønsker skal råde i organisasjonen.
Verdigrunnlaget skal forsterke Elverum kommune som en velstyrt virksomhet, underbygge kommunens visjon om at "Elverum har hjerterom".
Verdigrunnlaget skal brukes aktivt i den daglige virksomhet,slik at vi på en åpen, ærlig og respektfull måte gir hverandre tilbakemeldinger på vår atferd.
Det er viktig, i en så stor organisasjon som Elverum kommune, å ha en felles verdiplattform som både medarbeidere og folkevalgte kan samle seg om.
Vi skal alle etterleve kommunens verdigrunnlag - til det beste for kommunes innbyggere og brukere, - og som et viktig bidrag til å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø for ansatte og folkevalgte.

Laster...