Utskriftsvennlig versjon

Verdigrunnlag

"Vi i Elverum kommune vil møte alle med Åpenhet, Ærlighet og Respekt"

Medium_dameivannfall2%20(Small)

Verdigrunnlaget representerer et viktig signal om hvilken etisk plattform kommunen skal bygge på, og hvilke etiske grunnholdninger vi ønsker skal råde i organisasjonen.Verdigrunnlaget skal forsterke Elverum kommune som en velstyrt virksomhet, underbygge kommunens visjon om at "Elverum har hjerterom".

Verdigrunnlaget skal brukes aktivt i den daglige virksomhet,slik at vi på en åpen, ærlig og respektfull måte gir hverandre tilbakemeldinger på vår atferd. Det er viktig, i en så stor organisasjon som Elverum kommune, å ha en felles verdiplattform som både medarbeidere og folkevalgte kan samle seg om. Vi skal alle etterleve kommunens verdigrunnlag - til det beste for kommunes innbyggere og brukere, - og som et viktig bidrag til å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø for ansatte og folkevalgte.

Verdigrunnlag:

  • Åpenhet
  • Ærlighet
  • Respekt

Styringsmål

  • Tilfredse brukere
  • Tilfredse medarbeidere
  • Godt omdømme
  • God ressursstyring 
Laster...