Utskriftsvennlig versjon

Verdigrunnlag og strategi

Verdigrunnlaget representerer et viktig signal om hvilken etisk plattform kommunen skal bygge på, og hvilke etiske grunnholdninger vi ønsker skal råde i organisasjonen.Verdigrunnlaget skal forsterke Elverum kommune som en velstyrt virksomhet og underbygge kommunens visjon om at "Elverum har hjerterom".

Verdigrunnlag:

  • Åpenhet
  • Ærlighet
  • Respekt

Arbeidsgiverstrategi

Strategi handler om å ta veivalg for å nå mål, og som organisasjon ønsker vi å ta riktige veivalg. Det er stadig økende forventninger til kommunesektoren. Brukerne forventer gode velferdstjenester, og de forventer å få mulighet til å velge hvordan tjenestene skal leveres. Det er ikke slik at vi blir tilført midler i takt med denne forventningen. Våre veivalg må være preget av den fremtiden vi står ovenfor, innenfor handlingsrommet vi har. Arbeidsgiverpolitikken skal synes i veivalgene. Med fokus på medarbeideren og ønske om trykk på nytenking, skal vi være framoverlent sammen! Slik gjengir tittelen på dette dokumentet fellesnevneren i alle veivalgene i vår arbeidsgiverstrategi, og forklarer hvordan samhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal kjennetegnes i vår kommune.

Å være framoverlent sammen vil si at våre handlinger uttrykker åpenhet, ærlighet og respekt i praksis, og at man som ansatt i Elverum kommune handler på bakgrunn av felles verdier.

Styringsmål

  • Tilfredse brukere
  • Tilfredse medarbeidere
  • Godt omdømme
  • God ressursstyring 
Laster...