Utskriftsvennlig versjon

Offentlighet og innsyn

Elverum kommune publiserer offentlig journal fra alle arkivdeler via Acos Innsyn på kommunens nettsider. Det publiseres dokumenter i sikkert arkivformat.

Arkivtjenesten vurderer offentlighet ved journalføring av dokumenter, samt som en del av kvalitetskontroll og kontroll av offentlig journal. Ved tvilstilfeller vurderes offentlighet i samarbeid med saksbehandler og ved behov jurist. Saksbehandler og leder har det endelige ansvaret for rett unntak med rett hjemmel.

En innsynsbegjæring kan framsettes muntlig eller skriftlig og kommer som regel til e-postadressen postmottak@elverum.kommune.no. Innsynsbegjæringer som kommer til andre e-postadresser, per telefon, brev, eller ved personlig oppmøte behandles på samme måte. Muntlig innsynsbegjæring skal journalføres på samme måte som skriftlige innsynsbegjæringer.

Begjæring om innsyn i dokumenter journalført i Acos Innsyn vurderes og besvares i utgangspunktet av arkivet men ved tvilstilfeller eller dersom innsynsbegjæringen ikke gjelder et bestemt dokument kontaktes saksbehandler og eventuelt jurist. Gjelder innsynsbegjæringen dokumenter som finnes i fagsystem eller i arkiv på tjenestested videresendes innsynsbegjæringen til det aktuelle tjenestestedet. 

Laster...