Elektronisk system

Arkivet i Elverum kommune var papirbasert frem til Websak ble tatt i bruk i 2006 og gikk over til elektronisk arkiv. i starten av dette skillet var arkivdanningen en blanding av både papir- og elektroniskbasert arkiv. Websak er fremdeles sak- og arkivssytemet som blir benyttet, og i utgangen av 2017 oppgraderte vi til Websak 7. I løpet av utgangen 2018 vil Websak oppgraderes til 7.1.

I tillegg til Websak er det ulike elektroniske systemet. Fullstendig oversikt er å finne i kommunens kvalitetssystem og kan utlevers ved forespørsel da oversikter er UO.

Laster...