Elektronisk system

Arkivet i Elverum kommune var papirbasert frem til Websak ble tatt i bruk i 2006 og gikk over til elektronisk arkiv. i starten av dette skillet var arkivdanningen en blanding av både papir- og elektroniskbasert arkiv. Websak er fremdeles sak- og arkivssytemet som blir benyttet, og vi vil i utgangen av 2017 oppgradere til Websak 7.

I tillegg til Websak er det ulike elektroniske systemet. Fullstendig oversikt er å finne i kommunens kvalitetssystem og kan utlevers ved forespørsel da oversikter er UO.

Laster...